Alexander-asema Tietoinen Oy
Koulutie 4 A 2
35300 Orivesi
050-59 22 439
enni.lakkala@tietoinen.fi

Alexander-tekniikka

Historia

Alexander-tekniikka on australialaisen näyttelijän F.M. Alexanderin 1900-luvun vaihteessa kehittämä ryhtimekanismeja uudelleen kouluttava tekniikka.

Koska ryhtimekanismien toiminta määrää hyvin pitkälle elämämme laatua, Alexander-tekniikasta voi olla hyötyä kenelle tahansa. Se on oleellinen tekijä esimerkiksi ryhti- ja äänenkäyttöongelmien, stressiongelmien, esiintymisjännityksen ja kommunikaatio-vaikeuksien ennaltaehkäisyssä ja korjaamisessa.

Tekniikan anti

Tekniikkaa ovat perinteisesti käyttäneet muusikot, tanssijat ja näyttelijät, joiden koulutukseen se on kuulunut pitkään. Mutta esiintyvät taiteilijat eivät ole ainoita joiden ryhtimekanismi ja lihastuntoaisti ovat rappeutuneet. Alexander-tekniikka on viime vuosikymmeninä saanut yhä enemmän tukea tieteen tutkimuksesta, se on alkanut voimakkaasti levitä yleiseen tietoisuuteen.

Vaikka Alexander-tekniikka ei olekaan terapiamuoto, sen vaikutukset ovat hyvinkin terapeuttisia, ja useissa maissa Alexander-tekniikan opettajat toimivat yhteistyössä lääkärien kanssa. Ensisijaisesti tekniikassa on kuitenkin kyse automaattisiksi kaavoittuneiden itsen käyttötapojen tiedostamisesta ja poisoppimisesta ja uuden, tietoisen ja tasapainoisen itsen käytön uudelleenoppimisesta. Uudelleenoppimisesta siksi, että jokainen normaalisti ryömimään, konttaamaan ja kävelemään oppinut ihminen on näiden kehitysvaiheiden aikana oppinut ottamaan käyttöön luonnollisen ryhtimekanisminsa - valitettavasti roolimallioppiminen, suora reagointi odotuksiin ja oletuksiin, kestojännitykset, suorituskeskeisyys ym. saavat lähes kaikki tässä kulttuurissa elävät unohtamaan tämän lapsuudenlahjansa. Toisinaan käy niin, että kun oppilas oppii uudelleen tiedostamaan jonkin alueen ryhtimekanisminsa toiminnasta, hänelle palaa mieleen kokemus, joka on kytkenyt mekanismin pois toiminnasta aikanaan.

Alexander-tekniikan anti on jokaiselle erilainen, mutta tuttuja vaikutuksia ovat esimerkiksi selkäkipujen häviäminen, lisääntynyt tehokkuus ja mielenrauha työssä ja ihmissuhteissa, verenpaineen aleneminen, äänen ja liikkumisen vapautuminen ja kaunistuminen - jopa laihtuminen. Mutta koska Alexander-tekniikka on oppimismuoto, se vaatii oppilaan omaa oppimis-, muuttumis- ja työntekohalua.

Tekniikan opiskelu

Klassinen Alexander-opetus tapahtuu 30 minuutin mittaisilla yksityistunneilla. Alexander vaati, että oppilaat aloittavat tiiviillä jaksolla, jossa yksityistunteja on kuutena päivänä viikossa ja yksityistunteja kaikkiaan vähintään 30, jotta syntyisi pysyviä muutoksia itsen käyttöön. Tänäkin päivänä suositellaan tiivistä aloitusta, 5 kertaa tiiviisti sitten vaikkapa kerran viikossa yksityistunti.

Kurssiopetus auttaa pääsemään yhdessä nopeasti syvälle Alexander-tekniikan psykofyysiseen olemukseen. Kurssiopetuksessa työskennellään oppilaiden yksilöllisistä lähtökohdista käsin, jokaisen omia työ- tai harrastustilanteita aktiviteetteina tutkien. Parhaimmillaan kurssi on silloin, kun jokainen kurssilainen ehtii tehdä ainakin yhden oman aktiviteetin niin, että oppii tiedostamaan itsen käyttönsä, inhiboimaan eli estämään totutut reaktiomallinsa ja sallimaan uuden itsen käytön. Opettaja auttaa prosessia ohjaamalla kevyesti käsillään, antamalla sanallisia suuntauksia ja auttamalla tiedostamaan automatisoituneet ajattelu- ja reaktiomallit. Tämä prosessi voi ensimmäisellä kerralla kestää jollakulla puoli tuntia toisella puolitoista. Siksi hyvä ryhmäopetus tehdään pienehköissä ryhmissä, joissa jokaiselle on aikaa oppimiseen ja havainnoimiseen.

Tekniikan perusteisiin voi tutustua myös yhteisellä luennolla ja demonstraatiolla, minkä jälkeen jokaiselle opiskelijalle varataan ainakin yksi puolen tunnin mittainen yksityistunti. Mutta parasta on muistaa, että itsen käyttö on vähän niinkuin shakin peluu: säännöt oppii tunnissa, mutta pelin hallitseminen on elämänikäinen prosessi. Tekniikasta on ilmestynyt suomeksi kaksi kirjaa: Michael Gelbin Ryhtiä elämään, johdatus Alexander-tekniikkaan, WSOY 1994 ja Ailsa Mastertonin Alexander-tekniikka, pieni käytännön opas, Karisto 1999.

Alexanderin elämä

20.1.1869Syntyi Australiassa, Tasmanian Wynyardissa kahdeksanlapsisen perheen esikoispoikana, äiti lastenhoitaja, kätilö ja hevoskasvattaja
1875 - 1885Yksityisoppilaana skottilaisen Robert Robertsonin, draamaan ja runouteen erikoistuneen kotiopettajan opissa
1886 Töihin Mount Bischoff Tin Mining Companyn konttoriin
Aloitti lausuntaesitykset ja kiertueet
1888 Äänenmenetyksiä tärkeissä esityksissä, käyntejä useilla lääkäreillä
Päätös etsiä itse syy äänenmenetyksiin, kun lääkäreistä ei ollut apua
1888-1895 Alexander-prinsiipit syntyvät Alexanderin systemaattisen itsenkäytön tarkastelun pohjalta
  • perushallinta: niska vapaana, pää suuntautuu eteen ja ylös, jotta keskikeho pääsee pitenemään ja levenemään
  • inhibitio
  • suuntaukset
  • keinojen suhde päämäärään
  • vääristynyt aistitaju
Käheytymisen parannuttua lausuntakiertueita Australiassa ja Uudessa Seelannissa, muutto Melbourneen, otti elocutio-, draama- ja viulutunteja.
1894 Alexander jättää konttorityön ja aloittaa päätoimisen tekniikan opettamisen, jatkoi lausunta- ja näyttämötyötä Muutto Sydneyyn, näytelmäkiertueita mm. Shakespearen Hamlet ja Venetsian kauppiaat

Lontooseen

13.4.1904 Lähti "maailman sivistyksen kehtoon" eli Lontooseen eritysesti kirurgi J.W. Stewart McKayn suosituksesta, hän oli huomannut, että tietyt leikkaukset saattoi välttää Alexander-tekniikan opiskelulla
1904-1914 Opetustyön laajentaminen Lontoossa (näyttelijöitä, tiedemiehiä, kirjailijoita...)
1910 Muutto Ashley Place 16:een, SW1

Amerikkaan

1914 - 1924 Alexander lähti opettamaan Amerikkaan, New Yorkiin ja Bostoniin (hänen veljensä Albert Redden jatkoi Bostonissa tekniikan opettamista kuolemaansa asti 1947)
1918 Man's Supreme Inheritance -kirja ilmestyi Merkittävin Alexanderin oppilaista USA:ssa oli John Dewey, "tekemälläoppimisen" ja kokemuksellisen oppimisen kasvatustieteellinen isä Alexander avioitui
1920 Edith Pagen kanssa. He asuivat Penhillissä, Bexley/Kent Edith halvaantui pian avioitumisen jälkeen ja kuoli 1937. Heillä oli ottotytär, Peggy.
1923 Constructive Conscious Control of the individual -kirja ilmestyi
1924 - 1939 Perusti 3-8 vuotiaiden lasten koulun Lontooseen, pääopettajana oli montessoripedagogi Irene Tasker Hamletin ohjaus Old Vicissä ja Venetsian kauppiaat SadlerŽs Wellsissä. Aldous Huxley tuli Alexanderin oppilaaksi 1935
1932 The Use of the Self -kirja ilmestyi
1924 -1939 Perusti opettajakoulun Lontooseen 1930 (mm. Marjorie Barlow, Wilfred Barlow, Walter Carrington, Elisabeth ja Dick Walker (veivät tekniikan Etelä- Afrikkaan), Peggy Williams, Erica Whittaker, Margaret Goldie)
1939 -1943 Vei lastenkoulun Amerikkaan ja työskenteli siellä
1941 The Universal Constant in Living -kirja ilmetyi
1943 - 1955 Työskenteli Lontoossa kuolemaansa asti Kaatui ja katkaisi kylkiluita, joutui makaamaan paikallaan, sai veritulpan, halvaantui, mutta kuntoutui siitä vielä
1947 , ainoa elokuva kuvattu halvaantumisen jälkeen. Alexander kuoli Lontoossa 10.10.1955.